Nieuwe DIN richtlijn waarborgt veilig trainen met EMS

Na tien jaar pionieren en onderzoeken is er eindelijk sinds maart 2019 een DIN-norm voor EMS-training die
precies regelt wat de verwachtingen zijn van de leverancier, studiohouder en trainer.
‘We zijn blij dat er nu duidelijke richtlijnen zijn omtrent EMS-training’, zegt Papken der Kevorkian, sales en
marketingmanager van miha bodytec BLX.

EMS-trainingen vinden hun oorsprong in Duitsland. In tien jaar tijd is deze vorm van trainen uitgegroeid tot een geheel op zichzelf staand segment binnen de fitnessmarkt. Miha bodytec hield zich als één van de vooraanstaande merken al langer bezig met richtlijnen rondom deze manier van trainen. Na tien jaar pionieren en onderzoeken is er eindelijk sinds maart 2019 een DIN-norm voor EMS-training die precies regelt wat de verwachtingen zijn van de leverancier, studiohouder en trainer.
‘We zijn blij dat er nu duidelijke richtlijnen zijn omtrent EMS-training’, zegt Papken der Kevorkian, sales en marketingmanager van miha bodytec BLX.
Nieuwe DIN richtlijn waarborgt veilig trainen met EMS MIHA BODYTEC

Om duidelijk te maken binnen welke veiligheidsparameters een EMStraining moet vallen, is er in 2017 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door deskundigen. Uit dit onderzoek is het ‘Safety First’ document ontstaan. Deze richtlijnen omschrijven dat een training altijd moet worden uitgevoerd in het bijzijn van een trainer en dat er
maximaal 2 personen tegelijk door 1 trainer getraind moet worden.

Lees meer